1905-sekstetten
Kontakt Besetning Repertoar Historikk Link til Hundreårsmarkeringen


«Gatelangs på Torshov - en musikalsk sightseeing»

Hvem skjuler seg bak gatenavn øst og nord for Torshovparken?
Jo, norske komponister og musikere. Her er en oversikt:

Roverudgata (Lars Roverud) 1776 - 1850
Ole Bulls gate   1810 - 1880
Johan Svendsens gate   1840 - 1911
Lammers gate (Thorvald Lammers) 1841 - 1922
Edm. Neuperts gate (Edmund Neupert) 1842 - 1888
Edv. Griegs allé   1843 - 1907
Johan Selmers gate   1844 - 1910
Erika Nissens gate   1845 - 1903
Agathe Grøndahls gate (A.Backer Grøndahl)  1847 - 1907
Haarklous plass (Johannes Haarklou) 1847 - 1925
Sigurd Lies gate   1871 - 1904
Sæveruds plass (Harald Sæverud) 1897 - 1992
Jolly Kramer-Johansens gate   1902 - 1968

Noen av disse lever fortsatt i vår bevissthet, mens mange synes å være glemt. Akershus Messingensemble, en messingsekstett bestående av glade, eldre amatører, ønsker å kaste et streiflys over disse kunstnerne.

I desember 2007 framførte vi programmet i «Trikkestallen» på Torshov.

Tilbake til forsiden

 

Klikk her for å lese artikkel i Aften 10.12.2007.

Linker til de øvrige sidene: [ Forsiden ] [ Kontakt ] [ Besetning ] [ Repertoar ] [ Historikk ]

Oppdatert 17.12.2007, webmaster@akershusmessing.com