Akershus messingensemble
Forsiden Besetning Repertoar Historikk


Kontakt

Bookingansvarlig:

Jarl Johansen,
E-post: jarl.johansen@akershusmessing.com
Mobiltelefon 977 29 421


E-postadressene til den øvrige besetningen bygger på følgende prinsipp:
fornavn.etternavn@akershusmessing.com
(bjørn=bjorn)

  Linker til de øvrige sidene: [ Forsiden ] [ Besetning ] [ Repertoar ] [ Historikk ]  

Oppdatert 26.02.2014, webmaster@akershusmessing.com