Akershus messingensemble
Kontakt Besetning Repertoar Forsiden


Historikk – sekstettmusikk

Sekstett i Drammen i 1905
 
Rådgivende folkeavstemning 13.08.05. En sekstett har tatt oppstilling utenfor det gamle jernbaneverkstedet i Drammen for å trekke velgere til valglokalet. (Bilde fra: ”Norge i 1905”, H. Aschehoug & Co, 1984.)

Jetteberg-musikken
 
Jetteberg-musikken, Hobøl, ca. 1905.

18-hundretallet markerer en overgangstid for det s.k. folkelige musikkliv i og rundt hovedstaden. I borgerskapet og på storgårdene fortrenger nå musikkformer med sterk tilknytning til europeisk kunstmusikk den gamle og tradisjonelle folkemusikken (felespillet). Den mer folkelige parallellen til denne nye salongmusikken, er nå trekkspill- og hornmusikken.

Trekkspillet var en ny oppfinnelse, mens forløperen for våre dagers messingblåser-ensembler var militærmusikken. Hvert militærkompani hadde en liten enhet med musikere fra lokalsamfunnet. Disse korpsene bestod vesentlig av fløytister og trommeslagere, og sikkert også noen signaltrompetister. Militærmusikerne (i dagens forstand var de vel profesjonelle) ble ofte benyttet i sivile sammenhenger, for eksempel ved brylluper og andre festlige begivenheter.

Begrepet hornmusikk som massebevegelse kom med industrialiseringen. Nå ble det mulig å serieprodusere billige musikkinstrumenter, og det ble gjort en del tekniske forbedringer, slik at man på kortere tid enn på et strykerinstrument kunne lære seg å spille noenlunde rent og presist. Notekunnskapene måtte imidlertid være i orden.

Mange av disse blåserensemblene var tilknyttet de store verkene og fabrikkene som for eksempel Eidsvold Verk (som hadde et hornorkester allerede i 1801!) Høvik verk, Bærum verk, Berger Bruk osv. I Kristiania finner vi bl.a. slike ensembler med tilknytning til industrien langs Akerselva, og når Oskar Braathen skildrer dansetilstelningene i Kaysalen og Frysjuhallen, er det nærliggende å tro at det er mesingblæsere som sørger for musikken.

Repertoaret i disse orkestrene bestod vesentlig av nasjonale sanger, valser, marsjer, polkaer, galopper, reinlendere og masurkaer. Etter hvert begynte også mer moderne klanger å gjøre gjøre seg gjeldende og festnet seg i de gamle lokale musikk- og dansetradisjonene: For eksempel fikk både tangoen og foxtroten sin faste plass sammen med valsen og reinlenderen.

Linker til de øvrige sidene: [ Kontakt ] [ Besetning ] [ Repertoar ] [ Forsiden ]

Oppdatert 08.10.07, webmaster@akershusmessing.com